Enquête Winddays: op zee gaat het goed, op land moet het beter

 

Bosch & van Rijn was natuurlijk aanwezig op de Winddays in juni van dit jaar. Om een beeld te krijgen van het ‘sentiment’ in de windsector vroegen we de bezoekers van onze stand een korte enquête in te vullen. De reacties waren optimistisch maar ook kritisch.

Binnen de offshoresector heerst tevredenheid: de spectaculaire kostendalingen van turbines en toelevering, het goed werkende tendersysteem en de duidelijke doelen en investeringszekerheid voor de komende jaren worden positief beoordeeld. In de sector leeft optimisme over het op tijd realiseren van de doelen voor 2023 en 2030. Maar dan moet er wel meer aandacht worden besteed aan de samenwerking met andere gebruikers van de Noordzee, zoals visserij, olie en gas, scheepvaart en recreatie. Daarnaast zouden vraag en aanbod van windstroom van zee beter moeten worden afgestemd en zijn er meer investeringen nodig in opslagcapaciteit en de productie van waterstof.

Hoewel er zeker ook positieve geluiden waren te horen, was de wind-op-land-sector duidelijk kritischer over de stand van zaken. Men is tevreden over het consistente SDE-subsidieregime, de versterkte aandacht voor samenwerking met omwonenden, het succes van de NWEA-gedragscode en de manier waarop het rijk en de meeste provincies werk maken van de 6000 MW-doelstelling. Maar de traagheid en onvoorspelbaarheid bij sommige gemeenten zijn velen een doorn in het oog, evenals sommige provincies die weinig tot niets doen om de doelen te bereiken. De RES wordt een ‘black box’ genoemd: het proces waarmee de regionale strategieën tot stand komen is ondoorzichtig en biedt geen garantie op succes. Ook de voorlichting en beleidscommunicatie over de RES-sen worden ondermaats gevonden. Veel respondenten vinden het doel van 35 TWh opvallend laag en geen recht doen aan het ruimtelijke potentieel van wind en zon.

De enquête sloot af met een oproep om een boodschap aan minister Wiebes mee te geven. De boodschap kan als volgt worden samengevat: “Praat met iedereen, maar toon ook leiderschap en neem de regie. Stel een lange termijnstrategie op, voer deze consistent uit en stel tussentijds zo nodig bij. Investeer in beleidscommunicatie en leg goed uit waarom en hoeveel duurzame energie de komende decennia noodzakelijk zal zijn.