Olst-Wijhe zet koers op duurzame energie

In juni stelde de gemeenteraad van Olst-Wijhe het Koersdocument grootschalige duurzame energie vast. In het koersdocument stippelt de gemeente de koers uit naar de ontwikkeling van wind- en zonneprojecten, in nauwe samenwerking met lokale energiecoöperaties, belanghebbenden en inwoners. Het doel van de gemeente is om in 2020 20% van de energieproductie uit duurzame bronnen te halen. Bosch & van Rijn adviseerde de gemeente, begeleidde themasessies met de gemeenteraad en stelde het koersdocument op.