De vraag

International Flavours & Fragrances (IFF) wil haar elektriciteitsverbuik zelf opwekken met duurzame energie. Om dit te realiseren is IFF op zoek naar locaties waar grootschalige zonneparken kunnen worden ontwikkeld. IFF heeft Bosch & van Rijn gevraagd om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren, kansrijke locaties en te verwachten opbrengsten in kaart te brengen en advies te geven over de SDE+-aanvraag en -vergunningen.

 

De oplossing

Met behulp van GIS zijn maximale oppervlakten voor de zonneparken bepaald. Ook hebben we verschillende PV panelen vergeleken met hulp van Renewable Energy Factory. Met het programma HelioScope hebben we de elektriciteitsopwekking onderzocht. De opbrengsten zijn vervolgens berekend met ons eigen opbrengstenmodel.

 

Het resultaat

Het rapport dat Bosch & van Rijn leverde aan IFF vormt de basis voor de verdere besluitvorming over het opwekken van zonne-energie door IFF.