De vraag

De gemeente Olst-Wijhe wil, ten behoeve van een nieuwe structuurvisie, advies over het inmiddels enige jaren oude Toetsingskader voor windenergie. Belangrijk onderdeel daarvan is een locatiestudie voor windturbines.

De oplossing

In de gemeente zijn alle belemmeringen in beeld gebracht, en daarna de opstellingsmogelijkheden voor windturbines. Tevens is gekeken naar wettelijke kaders, lokale kaders, financiële aspecten, provinciale eisen en wensen en belemmeringen.

Het resultaat

Het toetsingskader is van opmerkingen voorzien op punten waar verbetering of actualisatie nodig is. In de gemeente is een 5-tal locaties gevonden waar windenergie technisch goed past. In het vervolgtraject wordt verder onderzocht welke locaties geschikt zijn. Hierbij is de input van inwoners van de gemeente van groot belang.