De vraag

De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Breda en Zundert hebben projectontwikkelaars met grondposities langs de A16 gevraagd om een participatietraject te starten met lokale stichtingen en coöperaties. Bosch & van Rijn voert samen met de opdrachtgevers de gesprekken/onderhandelingen met de projectontwikkelaars.

De aanpak

Met 16 projectontwikkelaars en grondeigenaren die grondposities langs de A16 hebben, inclusief Staatsbosbeheer, Prorail en Rijkswaterstaat, zijn gesprekken gevoerd. Hen is gevraagd om conform het pakket ‘Sociale randvoorwaarden’ van de provincie een deel van de bouwrechten (grondcontracten) af te staan aan de lokale stichtingen, die daar speciaal voor opgericht zijn.

Het resultaat

De meeste projectontwikkelaars gaan mee in de vraag en stellen bouwrechten beschikbaar. Eind 2017 is er een Greendeal waarin alle toezeggingen bekrachtigd worden. Het Ministerie van Economische Zaken tekent ook mee.