De vraag

De provincie Noord-Brabant en vier West-Brabantse gemeenten (gemeente Breda, Moerdijk, Drimmelen en Zundert) streven naar het realiseren van minimaal 100 MW windenergie in de A16-zone. Ons is gevraagd de NRD op te stellen, informatieavonden en windsafari’s te organiseren, en een interactieve visualisatietool te ontwikkelen. Daarnaast moet ook een m.e.r.-traject doorlopen worden.

De oplossing

We zijn begonnen met het opstellen van de NRD en hebben samen met de provincie Noord-Brabant een aantal informatieavonden georganiseerd. Door het inzetten van de visualisatietool hebben we omwonenden kennis laten maken met te onderzoeken opstellingsalternatieven. Dit kon zowel via een VR-bril, als via een interactieve plug-in op een webpagina. Via deze link komt u op de website. Op dit moment zijn we bezig met het doen van de onderzoeken voor het (digitale) MER en het organiseren van de volgende communicatiemomenten met de omgeving.

Het resultaat

Met de oplevering van de concept-NRD en de beantwoording van de daarop binnen gekomen zienswijzen, is de eerste fase van het project afgerond. We zijn nu bezig met het uitvoeren van de eerste onderzoeken voor het MER en het vormgeven van de ruimtelijke procedures horende bij het m.e.r.-traject.