Vergunningen voor windparken Westerse Polder en Moerdijk

Op 28 februari besloot de gemeente Cromstrijen de omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van 5 windturbines in de Westerse Polder bij Numansdorp. Bosch & van Rijn ondersteunde de ontwikkelaar Investment Engineering (IE) bij de ruimtelijke procedure en stelde de MER-beoordeling en ruimtelijke onderbouwing op. Ook voerde Bosch & van Rijn de onderzoeken voor de vergunningaanvraag uit. Bosch & van Rijn feliciteert IE van harte met het behalen van deze mijlpaal!

Op 3 maart verkreeg ook Nuon de bouwvergunning voor Windpark Moerdijk in het haven- en industriegebied van de gelijknamige gemeente. Nuon mag 7 windturbines van maximaal 180 meter hoog en een rotordiameter van 132 meter bouwen in het havencomplex. De ontwikkeling van het project kende stevige uitdagingen op het gebied van externe veiligheid en lokale acceptatie. Bosch & van Rijn adviseerde Nuon over communicatie en stakeholdermanagement tijdens de ruimtelijke procedure. Ook voor Nuon hartelijke felicitaties!