2017: veel vergunningen, weinig gebouwd

 

Waar blijven die turbines?

Initiatiefnemers, gemeenten en provincies zijn hard aan het werk om de doelstelling van 6.000 MW te realiseren. Afgelopen jaar zijn weliswaar veel nieuwe windparken vergund en is de bouw van grote windparken zoals windpark Krammer begonnen, maar de actuele gegevens van Windstats.nl laten zien dat het totale vermogen dit jaar met slechts 13 MW is toegenomen. Hoe kan dat?

In totaal is er 81,45 MW gebouwd. Daar staat tegenover dat oude parken en windturbines zijn afgebroken met een totaal vermogen van 68,45 MW. Een toename van 13 MW dus. Vorig jaar werd meer dan 800 MW gebouwd, onder meer door grote parken als Gemini en Noordoostpolder. Maar hoe ziet 2018 eruit?

Knallen in 2018!

In 2017 zijn veel nieuwe windparken vergund die in 2018 of 2019 gebouwd gaan worden. In de voorjaarsronde van de SDE+ van dit jaar is in totaal voor ruim 640 MW SDE+ beschikt. Het is nog niet bekend hoeveel MW uit de najaarsronde beschikt gaat worden, maar zoals in onze nieuwsbrief van oktober gemeld heeft Bosch & van Rijn meegewerkt aan ongeveer 320 MW voor die ronde. De bouw van windpark Krammer (102 MW) is inmiddels gestart en de bouw van Wieringermeer (300 MW) staat voor 2018 op de planning. Samen met alle verleende vergunningen betekent dat een stevige groei in de MW de aankomende jaren!

Het team van Bosch & van Rijn gaat in 2018 geïnspireerd en energiek door met ruimtelijke plannen, participatie, acceptatie en vergunningen voor wind- en zonneprojecten. Om er een paar te noemen: met de provincie Noord-Brabant en vier gemeenten koersen we af op vergunningverlening van ongeveer 100 MW rond de A16, met de gemeente Olst-Wijhe werken we aan een Energievisie en in opdracht van initiatiefnemers schrijven we aan diverse MERs en vergunningaanvragen.