Advisering bij grootschalige zonne-energie

In opdracht van diverse coöperaties en initiatiefnemers werkten we de afgelopen maanden aan de ontwikkeling en vergunningen voor enkele grote zonneprojecten. Het gaat om zonne-energie op grote daken en als grondgebonden ‘zonneweide’. Onze advisering en ondersteuning bestaat uit het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen en het in beeld brengen van alle ruimtelijke en milieutechnische afwegingen: de invloed op het landschap en het grondgebruik in relatie tot de energieopbrengst. De beleidskaders voor zon op land die in veel provincies zijn gemaakt geven daarbij de hoofdlijnen aan. Maar ook de ligging ten opzichte van het elektriciteitsnet is van groot belang.

We ondersteunen gemeenten bij het maken van goede afwegingen, zoals dat bij elke grote ruimtelijke ontwikkeling nodig is. Het gaat om het zoeken van ruimte voor een nieuwe functie en het realiseren van een goede ruimtelijke ordening. Geert Bosch: “Net als bij windenergie en andere grote energieprojecten zijn zorgvuldige communicatie, dialoog met de omgeving en het afwegen van belangen van de diverse partijen van doorslaggevende betekenis.” Meer weten over onze ondersteuning bij zonneprojecten? Neem dan contact met ons op via info@boschenvanrijn.nl of 030 677 6466.