Bosch & van Rijn kan uw SDE++ subsidie aanvragen!

De SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) is nog steeds van belang voor de realisatie van duurzame energieprojecten zoals grootschalige wind- en zonprojecten. Dit jaar wordt de regeling van 5 september tot en met 5 oktober 17.00 uur opengesteld. Het openstellingsbudget is 8 miljard.

Bosch & van Rijn kan de aanvraag van uw SDE++ subsidie verzorgen. Bosch & van Rijn is onderdeel van Flynth adviseurs en accountants. Voor de aanvraag van de subsidie kunnen wij gebruik maken van subsidiespecialisten van Flynth.

Belangrijke wijzigingen binnen de SDE++

De SDE++ staat, naast technieken voor hernieuwbare energieproductie, ook open voor andere CO2 reducerende technieken. Sinds 2022 zijn een aantal nieuwe technieken toegevoegd zoals waterstofinstallaties die direct aan wind- of zonneparken gekoppeld zijn.

De basis van de SDE++ wordt gevormd door de categorieën die ook al in 2022 in aanmerking kwamen. Zo staat de SDE++ opnieuw open voor: zon-PV, wind, waterkracht, osmose, biomassa-vergisting, compostering, geothermie, aquathermie, daglichtkas, elektrische boilers, warmtepompen, restwarmte, waterstof, geavanceerde hernieuwbare brandstoffen, CCS en CCU.

Maximaal 50% van piekvermogen zonnepanelen terug leveren

In 2023 wordt de additionele terug levercapaciteit voor zon-PV projecten gemaximaliseerd op 50% van het piekvermogen van de zon-PV installatie. Dit geldt niet voor zonvolgende systemen. Bij alle nieuwe aansluitingen kan daardoor maximaal de helft van het piekvermogen terug geleverd worden aan het net. Bij dezelfde netcapaciteit kunnen hierdoor meer hernieuwbare energieprojecten gerealiseerd worden.

Interesse?

In de afgelopen jaren zijn al vele zon-PV en windprojecten door de subsidieadviseurs van Flynth aangevraagd en goedgekeurd. Ook met aanvragen voor de andere categorieën is ruim voldoende ervaring. Interesse? Neem dan contact op met onze adviseur Monique van der Meij via monique@boschenvanrijn.nl of via 030-6776466.