Potential renewable energy on government-owned land and buildings

The Ministry of Infrastructure and the Environment wishes to contribute to achieving the 2020 renewable energy objective. The Ministry has asked Bosch & van Rijn to investigate how much renewable energy can be generated in 2020 on government-owned land and government buildings.

Our contribution

Eerst is het technisch potentieel van verschillende duurzame energietechnologieën in kaart gebracht op basis van beschikbare ruimte en eerder afgeronde onderzoeken. Na het bepalen van belemmeringen en knelpunten berekende Bosch & van Rijn het realistisch potentieel voor verschillende duurzame energietechnologieën.

 

The result

Per duurzame energietechnologie zijn praktische oplossingsrichtingen geformuleerd waar het Ministerie van I&M direct mee aan de slag kan.