Solar farm A4 Haarlemmermeer

Our contribution

Het zonnepark wordt ontwikkeld aan de rand van het glastuinbouwontwikkelingsgebied Rijsenhout. De zonnepanelen worden gecombineerd met waterberging. Bijzonder is dat het zonnepark een proefproject is voor levering van gelijkstroom aan de glastuinbouw, zonder dat omvorming plaatsvindt. Bosch & van Rijn heeft voor dit gecompliceerde project de vergunningaanvraag gedaan.

 

The result

De vergunning voor dit project is verleend en de bouw van het zonnepark is gestart.