Solar farm Dreischor

Our contribution

Het nieuwe zonnepark maakt handig gebruik van de bestaande netaansluiting. Voor het beoogde zonnepark en enkele overige zonneparken moest medewerking worden verkregen van de provincie omdat dergelijke ontwikkelingen op grond van provinciale ruimtelijke regels niet direct zijn toegestaan. Ook is intensief overlegd met het waterschap in verband met de nabijheid van de waterkering van het Grevelingenmeer.

 

The result

De gemeente Schouwen-Duivenland heeft ingestemd met dit initiatief en gaat het bestemmingsplan wijzigen om de ontwikkeling mogelijk te maken.