Solar farm Koudekerke

Our contribution

Aan de hand van de informatie uit een beknopt vooronderzoek en het voorgenomen plan is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Hierin zijn alle relevante onderdelen (o.a. ecologie, bodemkwaliteit en water) voor het zonnepark in beschreven. In verband met de korte tijd tot vergunningaanvraag leverde Bosch & van Rijn binnen twee weken na opdrachtverlening de conceptversie van de ruimtelijke onderbouwing. Na snelle terugkoppeling van de opdrachtgever stelde Bosch & van Rijn de definitieve ruimtelijke onderbouwing op.

 

The result

De behandeling van de vergunningaanvraag ligt op dit moment bij de gemeente.