Geslaagd seminar projectontwikkeling wind op land

 

Op 31 januari vond het seminar “Windenergie op weg naar 2020” plaats. Sprekers Ed Nijpels, Meindert Smallenbroek, Pascal Weijers, Gerlach Velthoven en Geert Bosch namen het publiek mee naar het veranderende speelveld van de nabije toekomst. De energietransitie is een ingrijpend proces en wind op land blijft een onmisbaar onderdeel. Samenwerking tussen burgers, overheden en de industrie vormt de sleutel tot een duurzaam Nederland.

Besluitvorming in de regio

Ed Nijpels (SER) vertelde het publiek over de nationale invulling van het Europese beleid. Zijn conclusie was dat de eerste goede stappen gezet zijn, maar dat meer commitment nodig is om de opwarming van de aarde daadwerkelijk te beperken. De rol van regio’s en coöperaties wordt steeds belangrijker. Meindert Smallenbroek (EZK) onderschreef dit en stelde dat de beeldvorming rond de energietransitie dient te veranderen. Het aandeel duurzame energieopwek in de huidige Nederlandse energiemix wordt fors overschat en de lokale steun voor duurzame opwek is beperkt. De burger dient meer betrokken te worden: participatie, samenwerking met lokale coöperaties en omgevingsmanagement zijn de essentiële onderdelen van de energietransitie.

Pascal Weijers (WindUnie) vertelde als ervaringsdeskundige over de mogelijkheden bij het steunen van lokale energie initiatieven, met voorbeeldprojecten waarbij omgevingsmanagment en participatie een grote rol spelen. Gerlach Velthoven (Betuwewind) deelde zijn ervaringen met de coöperatieve aanpak die een win-win situatie creëert voor zowel de ontwikkelaar als de coöperatie en de omgeving. Belangrijk hierbij is dat niet alleen de ontwikkelaar, maar ook de (lokale) overheid en de coöperatie zelf hun steen bijdragen: assertieve samenwerking is essentieel.

Hoewel windontwikkeling op land geen expliciete vermelding kreeg in het regeerakkoord, zijn publiek en sprekers het eens dat windenergie een belangrijke rol blijft vervullen in de energietransitie.

Bekijk hier de presentaties van het seminar.