De vraag

De gemeente Gorinchem heeft Bosch & van Rijn gevraagd om uit te rekenen hoeveel 3 windturbines op gemeentegrond opbrengen. Daaraan gekoppeld wil de gemeente Gorinchem weten hoe de exploitatie het beste vormgegeven kan worden.

De oplossing

Met het financiële rekenmodel van Bosch & van Rijn is voor 5 verschillende windturbines (met tiphoogte tussen 150-180 m) uitgerekend wat de ROI (Return on Investment) en de IRR (Internal Rate of Return) is, gegeven een aantal financiële randvoorwaarden.

Het resultaat

De gemeente Gorinchem heeft inzicht gekregen in de kosten en baten van verschillende windturbines. Er bleek dat +30m tiphoogte een behoorlijk financieel verschil maakt. Tevens weet Gorinchem nu welke mogelijkheden er zijn om de exploitatie en participatie vorm te geven.

 

locatie-windpark