De vraag

Gemeenten Den Bosch en Oss hebben beide als doelstelling om in 2050 de helft van hun energieverbruik binnen de gemeentegrenzen duurzaam op te wekken. De vraag is welke duurzame energievormen hiervoor nodig zijn en welke impact dit heeft op het landschap.

 

De oplossing

Met een analyse van het energieverbruik en de hoeveelheid energie die moet worden opgewekt, is berekend hoeveel wind- en zonne-energie en biomassa nodig is of hoe een mix van deze energievormen eruit ziet. Vervolgens is de beschikbare ruimte binnen de gemeentegrenzen in kaart gebracht en de landschappelijke impact van duurzame energieprojecten geanalyseerd. Tijdens een door ons georganiseerde workshop hebben we de resultaten van onze analyse gepresenteerd en besproken met medewerkers van beide gemeenten en de provincie.

 

Het resultaat

De eindpresentatie vormt de leidende draad voor de uitvoering van de duurzaamheidsdoelstellingen van beide gemeenten en heeft ervoor gezorgd dat ambtenaren beter geïnformeerd en betrokken zijn bij de duurzaamheidsopgave.