De vraag

Het Ministerie van Economische zaken (EZ) is ‘bevoegd gezag’ in de Rijkscoördinatieregeling voor Windpark Zeewolde (300 MW) en EZ wil rond dit project een pilot over omgevingsmanagement laten uitvoeren. Wij werden gevraagd het proces te begeleiden en een participatieplan op te stellen dat als voorbeeld kan dienen voor andere projecten.

De oplossing

WP Zeewolde wordt voorbereid en ontwikkeld door lokale agrariërs. Iedereen die in de omtrek van het windpark woont of werkt kan mede-eigenaar worden en profiteren van de opbrengsten. Daarmee is WP Zeewolde het grootste burgerwindpark van Europa. Samen met de initiatiefnemers, REScoop, de gemeenten, EZ en de provincie stelden we een participatieplan op. Daarin is opgenomen hoe bewoners, omwonenden en inwoners van Almere en Zeewolde kunnen meedoen en meedelen, mede door het oprichten van een coöperatie. We organiseerden bijeenkomsten, overlegden met stakeholders en rekenden aan de businesscase. We vroegen een marketingbureau (puur!fct) om de resultaten in een concreet marketingplan te vertalen voor de coöperatie.

 

Het resultaat

Een participatieplan met een concrete uitwerking van de manier waarop belangstellenden kunnen profiteren. Momenteel werken we aan de uitvoering en de uitrol. Het marketingplan moet de mogelijkheden die de coöperatie biedt vertalen naar de wensen van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.