De vraag

De gemeente Montferland wil concreet aan de slag met de realisatie van duurzame energie op haar grondgebied. Na een aanbesteding selecteerde de gemeente Bosch & van Rijn om te ondersteunen bij de ontwikkeling van een ruimtelijk afwegingskader voor zonne- en windenergie.

De oplossing

Bosch & van Rijn voerde een ruimtelijk-technische analyse uit van de mogelijkheden voor zon en wind op het gemeentelijke grondgebied. Ook de waarden van het landschap werden geanalyseerd in de landschappelijke analyse. Beide studies vormden de basis voor de maatschappelijke dialoog en het uiteindelijke ruimtelijke afwegingskader.

Om de inwoners goed te betrekken bij de beleidsvorming, zette Bosch & van Rijn in nauwe samenwerking met gemeentelijke medewerkers een maatschappelijke dialoog op, waarin inwoners van de gemeente werden geïnformeerd en geconsulteerd over het ruimtelijk kader.

Het traject werd afgetrapt met een publieke startsessie, waarin weerman én inwoner van de gemeente Gerrit Hiemstra een inspirerend betoog hield over de noodzaak van het tegengaan van klimaatverandering. Tijdens vier druk bezochte dialoogsessies konden deelnemers hun wensen voor de te kiezen locaties voor zonne- en windprojecten meegeven. De maatschappelijke dialoog is onlangs afgerond met twee verdiepende bijeenkomsten in het gekozen zoekgebied. Hier werd in detail ingegaan op de ruimtelijke en andere voorwaarden voor de ontwikkeling van projecten, onder andere op het gebied van participatie.

Het resultaat

Bosch & van Rijn verwerkt op dit moment de resultaten van de ruimtelijke en landschappelijke analyses en de maatschappelijke dialoog in het ruimtelijk afwegingskader. Het kader maakt duidelijk aan welke locaties voor zon en wind de gemeente medewerking wil verlenen en onder welke voorwaarden. Het kader wordt naar verwachting begin 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.