De vraag

De Ministeries van EZ en I&M, brancheorganisatie NWEA en het IPO vroegen Bosch & van Rijn in de loop der jaren verschillende keren om een analyse uit te voeren van alle windenergieprojecten die op dat moment in voorbereiding waren en daarbij inzicht te geven in de belangrijkste bottlenecks en uitdagingen.

 

De oplossing

Onze adviseurs overzien het gehele beleidsveld: we kennen de ruimtelijke, technische, politieke en maatschappelijke facetten van windenergie en hebben ervaring met de praktische kansen, bedreigingen en uitdagingen waarvoor marktpartijen zich gesteld zien. Dat, samen met ons brede netwerk, geeft ons toegang tot alle projecten, initiatiefnemers, overheden en andere stakeholders. We interviewden alle betrokkenen en belanghebbenden en verwerkten de uitkomsten tot overzichtelijke en goed onderbouwde rapportages.

 

Het resultaat

De rapporten van deze pijplijnonderzoeken geven zakelijk en gekwantificeerde overzichten van trends, uitdagingen en knelpunten. We schuwden niet om heldere conclusies te trekken en soms ongemakkelijke aanbevelingen te doen. Deze ‘pijplijnonderzoeken’ werden gebruikt bij gesprekken tussen sector en overheid  en vormden de basis voor evaluaties en aanpassing van nationaal beleid.