De vraag

De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Breda en Zundert hebben projectontwikkelaars met grondposities langs de A16 gevraagd om een participatietraject te starten met lokale stichtingen en coöperaties. Bosch & van Rijn voert samen met de opdrachtgevers de gesprekken en onderhandelingen met de projectontwikkelaars.

De oplossing

Met 16 projectontwikkelaars en grondeigenaren die grondposities langs de A16 hebben, inclusief Staatsbosbeheer, Prorail en Rijkswaterstaat, zijn gesprekken gevoerd. Hen is gevraagd om conform het pakket ‘Sociale randvoorwaarden’ van de provincie een deel van de bouwrechten (grondcontracten) af te staan aan de lokale stichtingen, die speciaal daarvoor opgericht zijn.

Het resultaat

Alle projectontwikkelaars gaan met de sociale randvoorwaarden werken en stellen bouwrechten beschikbaar. In april 2017 is een Greendeal ondertekend waarin alle toezeggingen bekrachtigd zijn. Hiermee is de sociale en financiële participatie voor het project Windenergie A16 gegarandeerd.