De vraag

Het ondersteunen bij het opstellen van het verweerschrift en begeleiding van de verweerprocedure. Het ging in beginsel om in totaal 28 beroepen tegen het windpark.

De oplossing

In samenwerking met Pels Rijcken hebben we in opdracht van de Provincie Noord-Brabant alle beroepen doorgenomen en opgesplitst op thema. Voor alle technische onderdelen hebben wij de tekst voor het verweer geschreven en nader onderzoek ter onderbouwing daarvan uitgevoerd. Uiteindelijk is het verweerschrift met samengevoegd met onderdelen die de provincie en juridische punten van Pels Rijcken. Daarnaast is in reactie op het advies van de StAB samen met Pels Rijcken een reactie opgesteld. Pels Rijcken heeft in deze opdracht alle afstemming met de Raad van State gedaan en het verweer ter zitting gevoerd.

Het resultaat

Een verweer waarbij alle kennis van de Provincie, Bosch & van Rijn, betrokken ontwikkelaars en Pels Rijcken ten volste benut is. Hiermee was ook ter zitting Pels Rijcken volledig voorbereid op alle vragen van de Raad van State. De uitspraak volgt naar verwachting medio 2020.