De vraag

Waterschap Rijn en IJssel wil een groot deel van haar energieverbruik zelf duurzaam opwekken en windenergie speelt daarin een grote rol. Het Waterschap vroeg Bosch & van Rijn om daarbij te adviseren en te ondersteunen.

 

De oplossing

Samen met de opdrachtgever selecteerden we vier geschikte locaties en deden onderzoek naar de ruimtelijke en milieutechnische mogelijkheden. Al zeer vroeg in het project werd met direct omwonenden contact gezocht om toelichting te geven op de plannen en om te horen wat de vragen en wensen waren. We adviseren het waterschap over financiële participatie, de planologische procedure, het overleg met gemeente en provincie en de samenwerking met de omgeving.

 

Het resultaat

Het project is nog niet beëindigd, maar het beoogd resultaat is: realisatie van enkele windturbines op grond van het Waterschap, in nauwe samenwerking met de omgeving en een hoge mate van financiële participatie voor de lokale maatschappij.