De vraag

De provincie Noord-Brabant en vier West-Brabantse gemeenten (gemeente Breda, Moerdijk, Drimmelen en Zundert) streven naar het realiseren van minimaal 100 MW windenergie in de A16-zone. Ons is gevraagd de NRD op te stellen, informatieavonden en windsafari’s te organiseren, en een interactieve visualisatietool te ontwikkelen. Daarnaast moet ook een m.e.r.-traject doorlopen worden.

De oplossing

We zijn begonnen met het opstellen van de NRD en hebben samen met de provincie Noord-Brabant een aantal informatieavonden georganiseerd. Door het inzetten van de visualisatietool hebben we omwonenden kennis laten maken met te onderzoeken opstellingsalternatieven. Dit kon zowel via een VR-bril, als via een interactieve plug-in op een webpagina. Via deze link komt u op de website. Gedurende het opstellen van het MER bleef de intensieve dialoog met de omgeving doorgaan wat heeft geleid tot het opstellen van een gedragen inpassingsplan. Dit filmpje legt kort uit hoe dat proces in zijn werk ging.

Het resultaat

Gedeputeerde Staten hebben het inpassingsplan ter vaststelling aangeboden aan Provinciale Staten.