De vraag

Windpark Beuningen is een windproject geïnitieerd door de gemeente Beuningen. De gemeente heeft ons gevraagd om de NRD, het MER en het bestemmingsplan op te stellen en te ondersteunen bij de procedure en informatieavonden.

De oplossing

In nauwe samenwerking met de gemeente hebben we de NRD opgesteld. Deze heeft inmiddels ter inzage gelegen en is een nota van beantwoording opgesteld. Momenteel wordt het MER en het voorontwerp van het bestemmingsplan opgesteld. Binnenkort zal een initiatiefnemer aansluiten bij het proces en de initiatiefnemer zal samen met de gemeente verantwoordelijk zijn voor de projectMER en vergunningaanvraag.

Het resultaat

De NRD en de Nota van Beantwoording zijn gereed. In de zomer van 2020 zal het MER en het voorontwerp van het bestemmingsplan ter inzage liggen.