De vraag

In opdracht van Eneco Wind verzorgde Bosch & van Rijn de ruimtelijke procedure en m.e.r.-beoordelingsprocedure voor vijf windturbines op het terrein van C.RO Ports in Vlissingen-Oost.

De oplossing

Bosch & van Rijn beschreef de relevante milieuthema’s voor de aanmeldnotitie in het kader van de m.e.r.-beoordelingsprocedure en werkte de onderzoeken vervolgens verder uit voor het wijzigingsplan en de omgevingsvergunningaanvraag. De gehele procedure werd binnen een zeer korte doorlooptijd (ca. zes maanden) afgerond.

Ook verzorgden de adviseurs van Bosch & van Rijn het verkrijgen van de zogenaamde ‘tweede mandje’ vergunningen: de watervergunning en de ontheffing voor de Wet Natuurbeheer.

Het resultaat

Het wijzigingsplan is vastgesteld en de omgevingsvergunning voor het windpark is afgegeven door de gemeente Vlissingen. Momenteel liggen de ‘tweede mandje’ vergunningen ter inzage.