De vraag

Betuwewind, Raedthuys en Winvast werken met de gemeente Neerijnen en Geldermalsen aan de ontwikkeling van Windpark Deil. Ons is gevraagd alle technische onderzoeken uit te voeren, een MER op te stellen en het proces te begeleiden.

De oplossing

We zijn begonnen met het opstellen van het NRD en het organiseren van een informatieavond voor omwonenden. Op basis daarvan hebben we het MER geschreven en alle benodigde onderzoeken uitgevoerd. Ook is een wegbeeldanalyse gemaakt. In samenwerking met de gemeente hebben we het bestemmingsplan geschreven en de vergunningen ingediend met behulp van de coördinatieregeling.

Het resultaat

In juli 2017 is het bestemmingsplan vastgesteld en de omgevingsvergunning voor Windpark Deil verleend.