De vraag

Windpark Waardpolder, gelegen in de kop van Noord-Holland, wil zijn oude windpark van 19 kleine windturbines opschalen naar 6 moderne windturbines van 3-5 MW. Bosch & van Rijn heeft opdracht gekregen om het planologische, procedurele en participatieproces te begeleiden.

De oplossing

In nauw overleg met de opdrachtgevers, de provincie Noord-Holland en de direct-omwonenden is een vergunningaanvraag voorbereid en ingediend. Het betreft een gecoördineerde aanvraag voor fase 1 en 2. Een belangrijk onderdeel was het participatieplan.

Het resultaat

Windpark Waardpolder heeft in juni 2017 een definitieve omgevingsvergunning gekregen. De omwonenden hebben met Windpark Waardpolder afspraken gemaakt over vergoedingen.