De vraag

Windwinning Culemborg is een windproject dat door Eneco en energiecoöperatie Vrijstad Energie in de gemeente Culemborg wordt ontwikkeld. De ontwikkelaars hebben Bosch & van Rijn gevraagd om de NRD, het MER en het bestemmingsplan op te stellen en te ondersteunen bij de procedure en het omgevingsmanagement.

De oplossing

In nauwe samenwerking met de opdrachtgevers en de gemeente Culemborg schreef Bosch & van Rijn de NRD. Deze heeft inmiddels ter inzage gelegen en nu is het opstellen van het MER aan de orde. Daarnaast ondersteunde Bosch & van Rijn bij het betrekken van de omgeving bij het project, onder andere met het leiden van een informatieavond en het opstellen van de bewonersenquete.

Het resultaat

De NRD is gereed en wordt binnenkort aangevuld met de Nota van Beantwoording.