Zonneladder

Met een motie vroeg Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aandacht voor landbouw- en natuurgronden bij de toewijzing van gebieden voor de ontwikkeling van zonnevelden. De motie riep de regering op om te komen tot een ‘zonneladder’ waarmee de uitgifte van gronden voor zonnevelden kon worden gereguleerd. 

Onze bijdrage

Bosch & van Rijn voerde in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de onderliggende beleidsstudie uit. Wij analyseerden het ruimtelijke beleid voor zonnevelden van alle 12 provincies. Met het onderzoek hebben we antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • Is er beleid specifiek voor zonnevelden en hoe ziet dat eruit? 
  • Hoe is de doorwerking naar gemeenten geregeld? 
  • Welke voorwaarden zijn in het beleid opgenomen? 
  • Worden landbouw- en natuurgronden goed beschermd?

Het resultaat

De uitgebreide rapportage biedt een actueel inzicht in het Nederlandse zonne-energiebeleid en de effecten daarvan. De rapportage is meegezonden met de Kamerbrief waarmee de regering de motie beantwoordde.