De vraag

Met een motie vroeg Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aandacht voor landbouw- en natuurgronden bij de toewijzing van gebieden voor de ontwikkeling van zonnevelden. De motie riep de regering op om te komen tot een ‘zonneladder’ waarmee de uitgifte van gronden voor zonnevelden kon worden gereguleerd. Bosch & van Rijn voerde in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de onderliggende beleidsstudie uit.

De oplossing

Onze adviseurs analyseerden het ruimtelijke beleid voor zonnevelden van alle 12 provincies. Is er beleid specifiek voor zonnevelden en hoe ziet dat eruit? Hoe is de doorwerking naar gemeenten geregeld? Welke voorwaarden zijn in het beleid opgenomen? Worden landbouw- en natuurgronden goed beschermd?

Het resultaat

Het resultaat is een uitgebreide rapportage dat een actueel inzicht biedt in het Nederlandse zonnebeleid en de effecten daarvan. De rapportage is meegezonden met de Kamerbrief waarin de regering de motie beantwoord.