De vraag

Zonnepark Koudekerke is het initiatief van coöperatie Zeeuwind om een zonnepark van circa 10.000 panelen op het terrein van een voormalige vuilstort te realiseren. Zeeuwind heeft Bosch & van Rijn gevraagd om de ruimtelijke onderbouwing voor de vergunningaanvraag op te stellen.

 

De oplossing

Aan de hand van de informatie uit een beknopt vooronderzoek en het voorgenomen plan is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Hierin zijn alle relevante onderdelen (o.a. ecologie, bodemkwaliteit en water) voor het zonnepark in beschreven. In verband met de korte tijd tot vergunningaanvraag leverde Bosch & van Rijn binnen twee weken na opdrachtverlening de conceptversie van de ruimtelijke onderbouwing. Na snelle terugkoppeling van de opdrachtgever stelde Bosch & van Rijn de definitieve ruimtelijke onderbouwing op.

 

Het resultaat

De behandeling van de vergunningaanvraag ligt op dit moment bij de gemeente.