Raad van State akkoord met 28 windturbines langs de A16

Woensdag 2 december stemde de Raad van State in met aanpassingen op het provinciaal inpassingsplan ‘windenergie A16’, waarmee het plan en de in 2018 afgegeven vergunningen onherroepelijk zijn. Bosch & van Rijn was verantwoordelijk voor de m.e.r.- procedure, waarbij 24 alternatieven zijn uitgewerkt en uiteindelijk 1 voorkeursalternatief van 28 windturbines (totaal ca. 100MW) gerealiseerd gaat worden.
Zie ook: https://www.brabant.nl/subsites/windenergiea16

De voorbereiding van het verweer bij de Raad van State verzorgde Bosch & van Rijn samen met landsadvocaat Pels Rijcken.

Meer informatie bij Lauran Cornax van Bosch & van Rijn

(Beeldmateriaal uit archief omgevingsproces Wind A16)