RES-Utrecht U16 : Rekenen aan ruimte voor zon en wind

Het Utrechtse regionale samenwerkingsverband U16 (provincie Utrecht, 16 gemeenten, 4 waterschappen en netbeheerder Stedin) heeft een ontwerp-RES opgesteld waarin een bod van 1,8 TWh is opgenomen voor elektriciteit met zon op dak, zonnevelden en windenergie.
Adviseurs van Bosch en van Rijn rekenden uit hoeveel technische plaatsingsruimte voor zon en wind in de provincie aanwezig is. Met behulp van GIS en op basis van milieutechnische randvoorwaarden werden denkrichtingen onderzocht zoals ‘Waterwind kanalen en rivieren’, ‘Inwonerswind nabij woonkernen’ en ‘Zon nabij infrastructuur, vuilstort en zuiveringsinstallatie ‘.

Adviseur Duco Van Dijk is als projectleider elektriciteit van de RES U16 verantwoordelijk voor de technische analyses en andere onderzoeken, draagt bij aan de bestuurlijke en ambtelijke afstemming en verzorgt presentaties en bijeenkomsten voor gemeenteraden en regionale stakeholders.
Van Dijk: “Met het GIS-werk kregen we goede indicatie van wat er technisch mogelijk is in de regio, een belangrijke stap om het bod van 1,8 TWh te onderbouwen.

Lees meer op de website van RES U16