Samen digitaal ontwerpen tijdens lockdown

Om tot een optimale invulling van een beoogde windenergielocatie te komen, heeft Bosch & van Rijn tijdens de lockdown een digitale tekensessie belegd met haar opdrachtgever Gemeente Ede. Een GIS-deskundige van Bosch & van Rijn heeft de sessie voorbereid (door het opstellen van een belemmeringen-kaart en het intekenen van een potentiele windturbineopstelling), zodat tijdens de sessie samen met de opdrachtgever kon worden gekeken naar de (on)mogelijkheden. Door hierbij zowel het beeldscherm als de besturing te delen, konden de deelnemers aan de sessie vanuit hun thuiswerkplek op kaart aanwijzen waar zij graag een windturbine zagen ingetekend. De GIS-deskundige van Bosch & van Rijn voerde de gewenste actie ‘live’ uit, zodat informatie n.a.v. een verschuiving direct inzichtelijk werd en besproken kon worden. Hoewel uit noodzaak geboren, combineerde een dergelijke werkwijze twee waardevolle aspecten ten behoeve van een ruimtelijke verkenning; ‘de kaart erbij’ en direct geüpdatete informatie n.a.v. elke verschuiving. De sessie is de opdrachtgever en Bosch & van Rijn goed bevallen en vormt de aanleiding om ook in de toekomst digitale tekensessies aan te bieden.