Seminar projectontwikkeling wind op land

Het Energieakkoord 2.0 komt eraan: doelen voor windenergievermogen maken plaats voor regionale energie strategieën en wind op land moet op kostprijs concurreren met wind op zee en andere manieren om CO2 te besparen. Coöperaties betreden de markt en een steeds groter deel van de financiële opbrengsten moet gedeeld worden met de omgeving.

Kortom, de wereld van de ontwikkelaar verandert.

Is er toekomst voor de windontwikkelaar na 2020?

woensdag 31 januari 2018 13.00 – 17.00

Programma

13.00                    Inloop met koffie en koek

13.20 – 13.30      Geert Bosch, Bosch & van Rijn presenteert de cijfers en trends in windenergie: hoeveel projecten en vermogen kunnen we de komende jaren verwachten?

13.30 – 14.00      Ed Nijpels, voorzitter van de SER-borgingscommissie, blikt vooruit op het Energieakkoord 2.0: hoe bereiken we 49% CO2-reductie en welke rol ligt er voor wind op land?

14.00 – 14.30     Meindert Smallenbroek, directeur Energie en Omgeving bij het ministerie van EZK, gaat in op de regionale energiestrategieën, de rol van de overheid in de energietransitie en hoe u als projectontwikkelaar hierop inspeelt.

14.30 – 15.00     Break

15.00 – 15.30     Axel Posthumus, algemeen directeur Windunie, belicht de rol van de ontwikkelaar. Hoe maken we meters in de regio zonder specifieke doelstellingen voor wind?

15.30 – 16.00     Gerlach Velthoven, voorzitter Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen, bespreekt de sociale transitie en nieuwe vormen van samenwerking in energieland.

16.00 – 16.30     Afsluitende paneldiscussie We sluiten de middag af met een paneldiscussie onder leiding van Geert Bosch, directeur Bosch & van Rijn.

Ook voorbereid zijn op de toekomst? U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan info@boschenvanrijn.nl. Wees snel, want het aantal plaatsen is beperkt. We zien ernaar uit u te ontmoeten op 31 januari!

 

Dit seminar wordt mede mogelijk gemaakt door

  

Datum en tijd: woensdag 31 januari 2018, 13.00 – 17.00 uur

Locatie: The Colour Kitchen, Prinses Christinalaan 1, Utrecht