Seminar Ruimte voor Ontwikkeling was een succes!

Op donderdag 11 november organiseerden Bosch & van Rijn en Pels Rijcken hun jaarlijkse seminar over actuele ontwikkelingen in duurzame energie. Dit jaar met het thema ‘Ruimte voor Ontwikkeling’. De ontwikkeling van duurzame energieprojecten is relevanter en urgenter dan ooit. Tegelijkertijd zijn er allerlei factoren die de ontwikkeling van projecten bemoeilijken of onzeker maken. Is er wel ruimte op het net? Wat betekent de invoering van de Omgevingswet? En wat wordt de impact van lokale normering vanuit het Rijk?

Jan van der Meer (Gedeputeerde Energie & Klimaat provincie Gelderland) presenteerde een boeiend verhaal over de stand van zaken van de RES Gelderland; welke plannen zijn gerealiseerd, in voorbereiding of zijn nog slechts ambities op papier? De vertraging die in Gelderland wordt opgelopen heeft te maken met onder andere de Wespendief, de netcongestie en het ontbreken van lokale normen.

Het tweede deel van het seminar bestond uit verschillende workshops onder leiding van Iman Brinkman, Julian Kramer, Wouter Verweij en Duco van Dijk. Hun sessies over netcongestie, de Omgevingswet, lokale normen en de rol van de provincie leidden tot prikkelende discussies en gesprekken. We kijken terug op een interessante en energieke dag in het prachtige Muntgebouw in Utrecht.