Vergunning verleend zonder één zienswijze of bezwaar

In opdracht van coöperatie Zeeuwind heeft Bosch & van Rijn de ruimtelijke procedure begeleid om het bestaande Windpark Kats II te vervangen door Windpark Oostzeedijk (gemeente Noord-Beveland). Hiervoor zijn in de afgelopen maand(en) de omgevingsvergunning voor afwijken en de Wet natuurbeschermings- en waterschapbesluiten definitief afgegeven. Voor geen van deze besluiten zijn door omwonenden of andere belanghebbenden zienswijzen ingediend!

Meer info bij Martijn Disco van Bosch & van Rijn