Vergunningen windenergie langs snelwegen en vaarwegen

In de afgelopen weken zijn vergunningen verleend voor drie van onze windprojecten langs grootschalige infrastructuur. Bosch en van Rijn ondersteunde de betrokken ontwikkelaars bij de vergunning-trajecten, deed onderzoek naar de opbrengst en milieueffecten en voerde de gesprekken met gemeente, provincie en stakeholders. Een van de projecten betreft Windpark Veghel, waar aan de rand van het bedrijventerrein en langs de A50 vier windturbines mogelijk zijn gemaakt met gezamenlijke capaciteit van ruim 16 MW. In het havengebied van Vlissingen hebben twee van onze opdrachtgevers vergunningen ontvangen voor twee windparken met ca. 8 MW en 20 MW aan capaciteit.

Wij feliciteren de initiatiefnemers Friesland Campina, Kuehne + Nagel, Vanderlande, Mars, Renewable Energy Factory, Eneco en Damen Shipyards met de verkregen omgevingsvergunningen.