Laatste Nieuws

Nieuws, onderzoek & media omtrent
duurzame energie

U bevindt zich hier:

Inspirerende sessie over financiële participatie bij Eneco

Eneco wil haar blik op participatie in windprojecten verruimen en vroeg Bosch & van Rijn een sessie te organiseren met betrokkenen uit het veld. Begin februari kwamen vertegenwoordigers van verschillende overheden, ontwikkelaars, coöperaties, omwonenden en de wind- en zonnebranche in het hoofdkantoor van Eneco bij elkaar voor een inspirerende middag over de voor- en nadelen

Lees meer

WindStats poster 2023

Bosch & van Rijn onderhoudt de website WindStats.nl, waarop veel gegevens van windturbines in Nederland te vinden zijn. Wij hebben een poster gemaakt met daarop de stand van zaken op 1 januari 2024, voorzien van alle huidige windturbinelocaties en diverse verhelderende grafieken. Deze poster is online te bekijken en voor eigen gebruik te downloaden: link. Interesse in

Lees meer

Vacature Adviseur Duurzame energie

Wie zijn wij? Bosch & van Rijn is hét adviesbureau voor duurzame energie en klimaatbeleid in Nederland. Of het nu gaat om vergunningen, onderzoek, omgevingsmanagement, procesmanagement of beleidsontwikkeling. Ons team van deskundige en betrokken adviseurs is dagelijks bezig met duurzame energieprojecten voor overheden, energiecoöperaties én ontwikkelaars. Zie jij de verduurzaming van onze energie ook als

Lees meer

Geen rol voor standalone batterijen op het middenspanningsnet

Opslag van elektriciteit wordt een steeds belangrijker instrument om congestie op het elektriciteitssysteem te verzachten. Afstudeerder Armin Zegwaard onderzocht bij Bosch & van Rijn de rol van standalone lithiumbatterijen in het middenspanningsnet. Hiermee heeft hij de kennis over elektriciteitsopslag binnen Bosch & van Rijn verder heeft verdiept. Energieopslag is steeds vaker onderdeel van onze opdrachten. 

Lees meer

Monitor financiële participatie hernieuwbare energie op land 2022

Bosch & van Rijn en AS I-Search hebben ook voor 2022 de Monitor financiële participatie hernieuwbare energie op land uitgevoerd. Met deze jaarlijks terugkerende monitor wordt inzicht verschaft in de eigendomsverdeling en in de overige vormen van (financiële) participatie in grondgebonden windparken en zonneparken in Nederland. Op 24 oktober jl. is deze monitor door de

Lees meer

Nieuwe normen windenergie maken energietransitie lastiger

Ruim twee jaar na de uitspraak van de Raad van State zijn de nieuwe windturbinebepalingen in ontwerp gepubliceerd en vrijgegeven voor het indienen van zienswijzen. Een eerste analyse van het ontwerpbesluit met het nieuwe normenstelsel laat zien dat de nieuwe normen enige extra bescherming bieden, maar tegelijkertijd de energietransitie er niet makkelijker op maakt. Geluid,

Lees meer

Dé bouwsteen voor betekenisvolle participatie

Hoe een interactieve viewer de burger echt betrekt “Yes, dat was een mooi punt Lau!”, hoor ik Daan roepen. Gedurende de week spelen we tussen het werken door zeer spannende potjes pingpong. Er staat veel op het spel en bijna elk mooi punt wordt gevierd. Het zijn de rally’s, de echte “back and forth”, die

Lees meer

Training Omgevingswet voor wind- en zonprojecten

De kogel is door de kerk, op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De Eerste Kamer stemde half maart 2023 voor de invoering. Wat betekent de Omgevingswet voor de ontwikkeling van zon- en windprojecten op land? Begin dit jaar gaven we collega’s van ontwikkelaar BayWa een training over de procedures onder de Omgevingswet.

Lees meer

Bosch & van Rijn kan uw SDE++ subsidie aanvragen!

De SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) is nog steeds van belang voor de realisatie van duurzame energieprojecten zoals grootschalige wind- en zonprojecten. Dit jaar wordt de regeling van 5 september tot en met 5 oktober 17.00 uur opengesteld. Het openstellingsbudget is 8 miljard. Bosch & van Rijn kan de aanvraag van uw SDE++ subsidie

Lees meer

Inschrijven voor de nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.