De vraag

Bosch & van Rijn-adviseur Duco van Dijk ondersteunt het Utrechtse regionale samenwerkingsverband U16 (provincie Utrecht, 16 gemeenten, 4 waterschappen en netbeheerder Stedin) bij het opstellen van de Regionale Energiestrategie. De U16 is een van de 30 regio’s die vanuit het Klimaatakkoord de opdracht hebben om samen 35 TWh duurzame energie in 2030 te realiseren, op weg naar 95% CO2-reductie in 2050.

De oplossing

De ontwerp-RES van de regio werd in maart 2020 gepubliceerd en de inspanningen zijn er nu op gericht om het bod van 1,8 TWh duurzame elektriciteit in 2030 te concretiseren in de RES 1.0. Adviseur Van Dijk is verantwoordelijk voor de technische analyses en andere onderzoeken, draagt bij aan de bestuurlijke en ambtelijke afstemming en verzorgt presentaties en bijeenkomsten voor gemeenteraden en regionale stakeholders.

Het resultaat

De RES 1.0 dient 1 juli 2021 gereed te zijn.