Belemmeringenanalyse

Bosch & van Rijn krijgt regelmatig de vraag van projectontwikkelaars om uit te zoeken of bepaalde locaties geschikt zijn voor de ontwikkeling van een zonne- of windpark. Dit kunnen specifieke locaties zijn zoals een bedrijventerrein maar ook een gehele provincie. 

Onze bijdrage

Wij voeren belemmeringenanalyses uit voor de desbetreffende gebieden door de harde en zachte belemmeringen in kaart te brengen. Onder harde belemmeringen vallen bijvoorbeeld afstanden ten behoeve van geluid- en slagschaduwhinder. Onder zachte belemmeringen vallen bijvoorbeeld stiltegebieden en gebieden met een archeologische waarde. Op basis van deze belemmeringen maken we een kansenkaart met de technische ruimte waar het plaatsen van windturbines mogelijk is. 

Als er een afweging tussen meerdere kansrijke locaties is gewenst kan Bosch & van Rijn een Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) uitvoeren. Hierbij worden de locaties naar wens beoordeeld op diverse criteria, bijvoorbeeld de beschikbare transportcapaciteit, de afstand tot de dichtstbijzijnde woonkern, natuurgebied of transformatorstation, maar ook het aantal windturbines wat technisch mogelijk is. 

In samenwerking met opdrachtgevers maakt Bosch & van Rijn ook kaarten met verschillende windturbineopstellingen. Bosch & van Rijn adviseert hierbij ook over bijvoorbeeld de onderlinge afstand tussen windturbines en welke opstellingen het meest kansrijk is. Aanvullend brengen we percelen en grondeigenaren in kaart.

 

Het resultaat

Met onze belemmeringen- en kansenkaarten krijgen projectontwikkelaars inzicht of bepaalde gebieden geschikt zijn voor de ontwikkeling van zonne- of windenergie.  Het uitwerken van mogelijke windturbineopstellingen en het in kaart brengen van grondeigenaren helpt ontwikkelaars de plannen te visualiseren en gericht contact op te nemen met perceeleigenaren.