Participatie bij duurzame initiatieven

De gemeente Ede was op zoek naar een procesmanager die kon ondersteunen in lopende en startende duurzame energie projecten en bij bewonersinitiatieven. De wens van de gemeente was om sterker en actiever bij deze projecten en initiatieven betrokken te zijn. De procesmanager was daarnaast een supervisor en vraagbaak voor de projectleiders binnen de gemeente om kennis en ervaring over te dragen over participatieprocessen.

Onze bijdrage

Proces participatie bij duurzame energieprojecten vraagt een zorgvuldige aanpak omdat er veel maatschappelijke discussie is over deze projecten. Bosch & van Rijn geeft op basis van inhoudelijke kennis over wind- en zonprojecten invulling aan deze rol. In Ede hebben wij samen met de projectleiders de bouwstenen van een participatieaanpak voor duurzame energieprojecten ontworpen. Dit hebben we gedaan op basis van lopende projecten binnen de gemeente Ede en de vormgeving van de participatie aanpak binnen dat project. 

Het resultaat

De bouwstenen voor procesparticipatie zijn uitgewerkt en opgenomen in het beleidskader Wind- en zonnewijzer van de gemeente Ede.