Beleid zonne- en windenergie De Kempen

De vijf Kempengemeenten – Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden – ontwikkelen gezamenlijk beleid voor duurzame energie. Om dit beleid goed te onderbouwen hebben de gemeenten Bosch & van Rijn gevraagd de planMER uit te voeren en te ondersteunen bij het opstellen van het beleid.

Onze bijdrage

Wij hebben de milieuonderzoeken uitgevoerd en het MER opgesteld. Dit hebben we als digitaal MER gepubliceerd. Daarnaast hebben we samen met de Kempengemeenten gewerkt aan het opstellen van beleid ten aanzien van grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen.

Het resultaat

In 2020 is het gezamenlijke beleid  voor de gemeenten Bergeijk, Oirschot en Reusel-De Mierden in werking getreden.