De vraag

De vijf Kempengemeenten – Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden – ontwikkelen gezamenlijk beleid voor duurzame energie. Om dit beleid goed te onderbouwen hebben de gemeenten Bosch & van Rijn gevraagd de planMER uit te voeren en te ondersteunen bij het opstellen van het beleid.

De oplossing

De adviseurs van Bosch & van Rijn hebben de milieuonderzoeken uitgevoerd en het MER opgesteld, dat ook als digitaal MER is gepubliceerd. Aan het beleid, een coproductie van medewerkers van de Kempengemeenten en de adviseurs van Bosch & van Rijn, wordt op dit moment geschreven.

Het resultaat

Het digitaal MER is gereed. Het gezamenlijke beleid wordt naar verwachting in het najaar van 2019 door de 5 individuele gemeenteraden vastgesteld.