De vraag

Voor de onderbouwing van de vergunningaanvragen voor windpark Landtong Rozenburg vroeg Eneco Bosch & van Rijn de NRD en het MER op te stellen en de aanvragen van de omgevingsvergunning, de watervergunning en de ontheffing van de Wet natuurbeheer te begeleiden.

De oplossing

Samen met Eneco, de gemeente Rotterdam, de DCMR, Rijkswaterstaat en het havenbedrijf Rotterdam zijn verschillende opstellingsalternatieven voor het windpark onderzocht. In juli 2018 werd op basis van dit onderzoek een voorkeursalternatief geselecteerd, die ten behoeve van de vergunningaanvragen (op bandbreedte) zijn onderzocht in het MER. In maart 2019 werden de vergunningen afgegeven.

Het resultaat

In de opmerkelijk korte tijd van 7 maanden vanaf de keuze van het voorkeursalternatief werden de definitieve vergunningen en ontheffingen verleend. In die 7 maanden is in nauw overleg met Rijkswaterstaat tot een oplossing gekomen waarbij de windturbines geen onacceptabel risico vormen voor de Maeslantkering. De vergunningen zijn inmiddels onherroepelijk.