Windlocaties Westpoort

Havenbedrijf Amsterdam wil samen met Windgroep Holland het opgestelde vermogen aan windturbines in het Havengebied Westpoort uitbreiden. Bosch & van Rijn heeft opdracht gekregen om het MER op te stellen voor zeven lijnopstellingen.

Onze bijdrage

In nauw overleg met de opdrachtgevers en gemeente Amsterdam heeft Bosch & van Rijn de milieuonderzoeken uitgevoerd. Daarbij hebben we gebruik gemaakt van onze in-house ontwikkelde rekentools. Na het opstellen van het MER hebben we de ruimtelijke onderbouwingen voor de vergunningen geschreven.

Het resultaat

We hebben een zeer uitgebreid MER afgeleverd waarin alle milieueffecten van alle lijnen individueel en alle lijnen gecumuleerd zijn opgenomen. De ruimtelijke onderbouwingen maakten de vergunningaanvragen compleet. Twee van de zeven lijnopstellingen zijn inmiddels vergund en gebouwd.