Windpark Zeewolde

Eneco zocht ondersteuning bij het verkrijgen van privaatrechtelijke- (zakelijke rechten) en publiekrechtelijke (vergunningen en meldingen) toestemming voor de infrastructuur van vier windturbines van Eneco in windpark Zeewolde.

Onze bijdrage

Zakelijke rechten
Door middel van het opstellen van een perceelpaspoort met alle perceeleigenaren van locaties waar kabels, overdraai en/of wegen voorzien waren, is in beeld gebracht waar nog zakelijke rechten afgesloten moesten worden. Met betreffende eigenaren zijn vervolgens op hoofdlijnen de afspraken over de rechten en vergoedingen afgestemd en bij de notaris in aktes vastgelegd.

Vergunningen en meldingen
Er is een vergunning inventarisatie gemaakt van alle benodigde meldingen en vergunningen op basis van alle geldende regelgeving zoals het bestemmingsplan, Algemene Plaatselijke Verordeningen, Provinciale verordeningen en de Keur van het Waterschap. Met alle betrokken bevoegde gezagen heeft vervolgens afstemming plaatsgevonden over de indieningsvereisten, planning etc. De indieningsvereisten zijn voornamelijk met betreffende asset manager afgestemd. Parallel aan het proces heeft ook nauw overleg plaatsgevonden met betreffende aannemer.

Het resultaat

Alle benodigde meldingen en vergunningen zijn ruim op tijd ontvangen en de benodigde aktes zijn bekrachtigd.