De vraag

Het verkrijgen van toestemmingen privaatrechtelijke- (zakelijke rechten) en publiekrechtelijke (vergunningen en meldingen) toestemmingen voor de infrastructuur van vier windturbines van Eneco in windpark Zeewolde.

De oplossing

Zakelijke rechten:
Door middel van het opstellen van een perceelpaspoort met alle perceeleigenaren van locaties waar kabels, overdraai en/of wegen voorzien waren in beeld gebracht waar nog zakelijke rechten afgesloten moesten worden. Met betreffende eigenaren is vervolgens op hoofdlijnen de afspraken over de rechten en vergoedingen afgestemd. Deze zijn vervolgens bij een notaris in aktes vastgelegd.

Vergunningen en meldingen:
Er is een vergunning inventarisatie gemaakt van alle benodigde meldingen en vergunningen op basis van alle geldende regelgeving zoals het bestemmingsplan, Algemene Plaatselijke Verordeningen, Provinciale verordeningen en de Keur van het Waterschap. Met alle betrokken bevoegde gezagen heeft vervolgens afstemming plaatsgevonden over de indieningsvereisten, planning etc. De indieningsvereisten zijn vervolgens voornamelijk met betreffende asset manager afgestemd. Parallel aan het proces is heeft ook nauw overleg plaatsgevonden met betreffende aannemer.

Het resultaat

Alle benodigde meldingen en vergunningen zijn ruim op tijd ontvangen en de benodigde aktes zijn bekrachtigd.