Waterschap gaat voor 100% duurzaam

 

Waterschap Rijn en IJssel gaat zowel zonne-, bio- als windenergie inzetten om in 2025 volledig energieneutraal te zijn. Het waterschap heeft hierover het afgelopen jaar intensief met bewoners en andere belanghebbenden in hun beheergebied gesproken. Bosch & van Rijn onderzocht de mogelijkheden voor windenergie bij vier waterzuiveringen en ondersteunde het waterschap bij informatieavonden, excursies, het beantwoorden van vragen en overleg met omwonenden.

Ook maakten we een online visualisatie-hulpmiddel waarmee iedereen kan zien hoe de windturbine-opstellingen er uit gaan zien. Het waterschapsbestuur heeft op 14 maart beslist om op twee locaties door te gaan met windenergie en op twee andere locaties te kijken of aangesloten kan worden bij bestaande initiatieven. Ook worden de mogelijkheden voor zonne-energie en biogas nader uitgewerkt en onderzocht.