Uitgelichte projecten

  • In opdracht van het Ministerie van EZ bekeek Bosch & Van Rijn eind 2012 - begin 2013 de plaatsingsmogelijkheden van windturbines in de door de...

  • In opdracht van RWE-Essent maakten we het Milieu Effect Rapport (MER), het bestemmingplan en regelden we de vergunningen voor windpark Kattenberg...

  • In opdracht van de gemeente Amsterdam, stadsdeel Noord, hebben wij een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Hierin zijn alle milieueffecten van...