Zonnig parkeren

In 2050 is de visie om een klimaat neutrale economie te realiseren. Daarvoor moet de energievoorziening structureel anders ingericht worden dan het huidige energiesysteem. Duurzame energie is er in overvloed, zichtbaar op daken en in het landschap. De energietransitie levert een veranderend landschap op waar iedereen aan moet wennen, want de grond in Nederland is schaars. De beschikbare grond wil je daarom zo efficiënt mogelijk benutten. In de zonne-energie sector is nu veel aandacht voor dubbel ruimtegebruik. Op 6 juli 2023 heeft minister Jetten (Klimaat en Energie) de 2de Zonnebrief naar de Tweede Kamer verstuurd. Hierin informeert hij de kamer over de ontwikkeling van zonne-energie. De minister schetst met name de uitdagingen die liggen op het vlak van realisatie en wat hij wil doen om een duurzame groei te bereiken. Dubbel gebruik wordt in deze brief als belangrijke voorwaarde omschreven voor een verantwoorde groei van zon-PV in Nederland. Klik hier voor de Zonnebrief.

Wat is dubbel ruimtegebruik?

Dubbel, multifunctioneel of meervoudig ruimtegebruik is er in vele vormen en maten. De bekendste is natuurlijk zon op dak. Daarnaast kun je ook denken aan zonnepanelen in combinatie met kleinvee of fruitteelt. Ook zijn er mogelijkheden voor zonnepanelen drijvend op water of boven parkeerplaatsen, de zogenaamde zonnecarports. Juist deze laatste komen steeds vaker in beeld. In Nederland hebben we grote parkeerterreinen bij winkelcentra, amusementsparken, overstaplocaties maar ook bij kantoorgebouwen, fabriekshallen en bij maatschappelijke voorzieningen zoals ziekenhuizen en kerken. Veel van deze parkeerterreinen kunnen voorzien worden van een zonnecarport.

Wat is het huidige beleid?

In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is de voorkeursvolgorde zon-PV aangegeven: de eerste trede is altijd zon op dak. Daarna gaat de voorkeur uit naar zon op onbenutte terreinen binnen stedelijk/bebouwd gebied. Pas daarna volgen de treden met zon op terreinen buiten stedelijke gebieden met andere functies en op landbouw- en natuurgronden. Ook gemeenten en overheden zien hier de voordelen van in en kunnen daarmee hun duurzaamheidsdoelstellingen realiseren. In alle gevallen stimuleren gemeenten nu multifunctioneel gebruik.

Afgelopen voorjaar heeft de Tweede Kamer de motie over het verplicht plaatsen van zonnepanelen boven daarvoor geschikte grote parkeerterreinen aangenomen. Doel is zon boven parkeren te verplichten en te subsidiëren.

Onze bijdrage

Kansen en uitdagingen zonnecarports

Zonnecarports in combinatie met laadpalen en batterijen leveren een bijdrage aan de energietransitie. Daarnaast biedt een zonnecarport ook een aantal uitdagingen. Zoals een esthetisch fraaie inpassing in het bebouwde gebied, eigendomssituatie van de grond, aansluiting op het net en de hogere investeringskosten vanwege de (staal)constructie.

De ligging van het perceel bepaalt of een parkeerterrein kansrijk is voor een zonnecarport. Een parkeerterrein midden in stad voorzien van een carport met zonnepanelen biedt kansen doordat juist de omwonenden profiteren van de opgewekte zonne-energie. Dit kan ook door een ruim aanbod van laadpalen of door directe levering van elektra aan bedrijfsgebouwen in de directe omgeving.

Wordt de energie gebruikt bij een bestaande aansluiting dan verlaagt dit direct de energiekosten. De business case is verder te versterken door gebruik te maken van subsidieregelingen zoals de SDE++ of SCE en (soms) ook provinciale regelingen. Afhankelijk van de situatie is soms ook Energie-investeringsaftrek (EIA) mogelijk.

Het resultaat

Hulp nodig bij uw project?

Heeft u een goede locatie voor een zonnecarport dan kunt u onderzoeken of dit een rendabele investering is. Om uw project ‘Zonnig Parkeren’ te laten slagen gaan de specialisten van Bosch & van Rijn graag met u aan de slag. Wij kunnen de ruimtelijke mogelijkheden binnen het bebouwde gebied in kaart brengen en per locatie de kansen en uitdagingen benoemen. Aan de hand van de berekende business case neemt u de beslissing en kunnen wij daarna zorgen voor noodzakelijke stappen om uw project te laten slagen zoals de bouwbegeleiding, vergunning, oprichting energie coöperatie en/of subsidie(s).

Wilt u meer weten, neem dan contact op met onze adviseur energietransitie Monique van der Meij bereikbaar via monique@boschenvanrijn.nl